Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 26. – 30. siječnja 2015. godine

U razdoblju od 26. – 30. siječnja 2015. godine, partneri u našem odvjetničkom društvu Andrej Šooš Maceljski i Ivana Miloš pohađali su Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati.
Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/14) kojim je određeno da je cilj izobrazbe u području javne nabave stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih sudionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama.

Na predavanjima se raspravljalo o zakonodavnom i institucionalnom okviru sustava javne nabave u RH i EU, načelima javne nabave, etici u javnoj nabavi, sprečavanju korupcije u javnoj nabavi, različitim postupcima javne nabave, zatim o pripremi ponude i sastavu dokumentacije za nadmetanje, te brojnim drugim bitnim elementima javne nabave.
Kroz predavanja stručnjaka i njihova dugogodišnja iskustva upoznati smo s tipičnim greškama koje ponuditelji rade prilikom sastava svojih ponude, no i sa greškama javnih naručitelja prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje. Predavanja su bila popraćena praktičnim primjerima iz prakse.