Položen ispit iz područja javne nabave 18. veljače 2015. godine

Nakon specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, Ivana Miloš, partnerica i odvjetnica u našem odvjetničkom društvu, pristupila je ispitu iz područja javne nabave, te je isti dana 18. veljače 2015. godine s uspjehom položila.

Na temelju položenog ispita, Ministarstvo Gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave izdalo je Ivani Miloš Certifikat u području javne nabave, te je upisana u Registar certifikata u području javne nabave.

Na temelju važećeg certifikata, naša partnerica i odvjetnica ovlaštena je provoditi postupke javne nabave velike vrijednosti odnosno obavljati funkciju ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja.