Stupio na snagu novi Stečajni Zakon 01. rujna 2015. godine

Dana 01. rujna 2015. godine stupio je na snagu novi Stečajni zakon (NN 71/15) koji donosi brojne promjene u dosadašnji institut stečaja, a jedna od najvećih novina jest ta što se navedenim zakonom regulira i predstečajni postupak. Za razliku od prijašnjeg uređenja kada se predstečajni postupak provodio pred FINA-om, stupanjem novog Stečajnog zakona na snagu provođenje predstečajnog postupka prelazi u nadležnost trgovačkih suda, a FINA dobiva ulogu pomoćno-tehničkog tijela.

Također, uvedeno je razlikovanje predstečajnih i stečajnih razloga, rokovi za prijave tražbina su skraćeni te su onemogućene naknadne prijave, a cijeli postupak je formaliziran obveznim korištenjem propisanih obrazaca. Valja naglasiti da se dostava sudskih pismena u predstečajnom i stečajnom postupku sada obavlja putem e-Oglasne ploče sudova, a to se primjenjuje se i na stečajne postupke koji su pokrenuti prije stupanja na snagu novog Stečajnog zakona.

Budući da je FINA po novom zakonu dužna podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja pravne osobe čiji su računi blokirani dulje od 120 dana, sljedećih mjeseci očekuje se val stečajeva. Stečaj će najprije biti pokrenuti nad pravnim osobama koje nemaju niti jednog zaposlenog, dok će nakon proteka šest mjeseci od stupanja zakona na snagu na red doći pravne osobe koje zapošljavaju makar i jednu osobu.