Udruga Glas Poduzetnika

U jeku krize uzrokovane Koronavirsuom u javnom životu Republike Hrvatske stvorena je nova snaga nazvana ”Udruga Glas Poduzetnika” koja broji više od 10.000 trgovačkih društava koje su članovi navedene udruge sa 180.000 zaposlenika, kao i 60.000 ostalih podupiratelja. Andrej Šooš Maceljski, partner u našem društvu, od strane Udruge Glas Poduzetnika predložen je u Krizni stožer za gospodarstvo Republike Hrvatske, te je aktivan na temama reforme pravosuđa kao i aktivacije državne imovine, pri čemu surađuje sa samim vrhom državne vlasti.

 

Annotation 2020-06-10 082001

 

Annotation 2020-06-10 082016