Hrvatska udruga za mirenje

Članstvo

Jedan od partnera u našem odvjetničkom društvu član je Hrvatske udruge za mirenje, kao i registrirani izmiritelj pri Ministarstvu Pravosuđa.

Hrvatska udruga za mirenje je organizacija koja provodi edukaciju na području mirenja kao alternativnog rješavanja sporova, provodi postupke mirenja, te okuplja izmiritelje na području Republike Hrvatske. Hrvatska udruga za mirenje aktivno djeluje u smjeru razvoja, i promicanja mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova koji je osmišljen kao protuteža nasuprot dugotrajnim i neekonomičnim parnicama. Udruga doprinosi razvoju mirenja sudjelovanjem u radu radnih tijela koja rade na izmjenama zakona i podzakonskih akata te u izradi i provedbi strategije razvoja mirenja. Registrirani izmiritelji ovlašteni su provoditi postupak mirenja između sukobljenih strana, pomažući stranama da kroz dijalog postignu sporazum, ne namećući im obvezujuće rješenje.

Ovdje smo da Vam pružimo adekvatnu pravnu pomoć!