Saznajte kako vam možemo pomoći

Pravo trgovačkih društava

Možemo Vam pomoći u pronalasku kreativnih rješenja za složene i komplicirane poslovne zadatke koji zahtijevaju duboko poznavanje funkcioniranja i ustroja trgovačkih društava.

Bankarsko i financijsko pravo

Sposobnost rješavanja kompliciranih problema i vođenje složenih poslovnih pregovora naša je glavna pokretačka snaga koja dolazi do izražaja upravo na ovom području prava. Savjetujemo klijente vezano uz pravnu regulativu i usklađenost (compliance) te izrađujemo stručna pravna mišljenja.

Stečajno pravo

Podrška smo trgovačkim društvima u slučajevima gubitaka uslijed insolventnosti i nelikvidnost te vodimo brigu o tome da gubici budu svedeni na minimalnu razinu ili u potpunosti izbjegnuti. Pružamo cjelovita rješenja u cilju održavanja poslovne djelatnosti i saniranja štetnih posljedica stečaja.

Naplata potraživanja

Nudimo sveobuhvatnu podršku klijentima u postupcima naplate potraživanja. Kreativna i napredna softverska rješenja omogućuju nam da istovremeno radimo na velikom broju predmeta, zbog čega smo jedan od vodećih timova na tržištu u ovom području.

Energetika

Savjetujemo naše klijente u području naftne i plinske industrije, ali i obnovljivih izvora energije te im pružamo podršku u ostalim područjima kao što su financijsko, regulatorno, porezno i radno pravo te pravo okoliša i nekretnina, a sve u cilju provedbe njihovih energetskih projekata i zadataka.

Naknada štete

Zastupamo klijente koji su pretrpjele ozljede, štetu na imovini ili bilo koji drugi gubitak kao posljedicu nepažnje ili namjernog štetnog postupanja druge osobe, organizacije ili tijela. Tu smo kako bismo pomogli klijentima da ostvare pravednu novčanu naknadu za pretrpljeni gubitak.

Kazneno pravo

Ispravna interpretacija činjenica i brza reakcija ključ su uspjeha u kaznenom postupku.Nudimo potpuna, sveobuhvatna kaznenopravna rješenja uključujući visoko kvalitetnu obrazloženu procjenu Vašeg slučaja, zastupanje pred sudom te pravne savjete tijekom cijelog postupka. Savjetujemo naše klijente, pripremamo ih za nastup pred sudom i pojašnjavamo im postupanje suda te sudske odluke.

Ugovori

Neovisno o tome jeste li mali poduzetnik, veliko trgovačko društvo ili pojedinac koji stupa u ugovorne odnose, važno je raspolagati svim potrebnim informacijama prije sklapanja ugovora. Tu smo da Vam kroz pravne savjete ukažemo na sve potencijalne posljedice ugovornih odredbi te da osiguramo zaštitu Vaših prava i interesa.

Stvarno pravo i nekretnine

Prijenos vlasništva na nekretninama često je vrlo kompleksan i podrazumijeva značajne novčane transakcije, a naše iskustvo i stručnost u domeni stvarnog prava i nekretnina doprinijet će zaštiti Vaših prava i interesa, ali i osigurati da sve Vaše obveze budu jasno i precizno definirane.

Parnice

Iskusni smo u vođenju parnica. Znamo kako iznijeti stajališta svojih klijenata i zaštititi njihova prava te maksimalno povećati njihove izglede za uspjeh u sporu. Naš je glavni zadatak odrediti najbolji pristup u konkretnom slučaju, kao i pružiti pravnu podršku našim klijentima u svim koracima koje treba poduzeti u određenom sporu.

Radno pravo

Pružamo pravne usluge i podršku u radnopravnim odnosima između zaposlenika i poslodavaca, vezano uz njihova međusobna prava i obveze. S obzirom na učestale izmjene radnopravnog zakonodavstva, za pravnu pomoć na ovom visokorizičnom i kompleksnom području obratite se našim vrhunskim stručnjacima koji će Vam pružiti točan i pravovremen pravni savjet.

Upravno pravo

Pojedinci i trgovačka društva često imaju potrebu za pravnim savjetom vezanim uz djelovanje različitih upravnih tijela, javnih ustanova i agencija.Visoko kvalificirani, motivirani i iskusni u radu s upravnim stvarima, mi smo tu da Vas vodimo kroz ponekad komplicirane i proturječne upravne zakone, pravilnike i propise.

Intelektualno vlasništvo

Mi odabiremo i provodimo najprikladniju strategiju za zaštitu prava intelektualnog vlasništva naših klijenata u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, što podrazumijeva zaštitu autorskog prava i srodnih prava, patenata, industrijskog dizajna, žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla.

Javna nabava

Savjetujemo naručitelje i ponuditelje u složenim postupcima javne nabave, pružajući integrirane savjete o postupku javne nabave, trgovačkim pregovorima, izradi ugovora i rješavanju sporova.

Ovdje smo da Vam pružimo adekvatnu pravnu pomoć!